Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Strömberg, John , Studenter, nationer och universitet : studenternas härkomst och levnadsbanor vid Akademin i Åbo 1640-1808 1996 .