Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Arvojärjestys Suomen Suuriruhtinaanmaalle 15.7.1897. Asetuskokoelma N:o 29, 1897 1897 . http://fi.wikisource.org/wiki/arvoj%C3%%A4jerjestys_Suomen_suuriruhtinaanmaalle