Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Mäntylä, Ilkka , Kruunu ja alamaisten nälkä : 1690-luvun katovuosien verotulojen vähennys Pohjanmaalla ja esivallan vastatoimenpiteet , 0358-710X; 13 , Oulu: Oulun historiaseura 1988 .


U

Kommissarie med ansvar för upphandlingen av förnödenheter till flottan, tidvis under 1700-talet också till kronan eller kungliga slottet, då han var förlagd till slottsmagasinet. Benämningen användes också om upphandlande tjänsteman vid Upphandlingskommissionen (cirka 1693–1718).