Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Statens skolhem. Valtion koulukodit, http://www.valtionkoulukodit.fi/