Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ahlbäck, Olav (et al.) , Ordbok över Finlands svenska folkmål , Helsingfors: Forskningscentralen för inhemska språken 1982 .


C

Tjänsteförrättande kyrkoherde (pastor) eller nådårspredikant.