Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteförrättande kyrkoherde (pastor) eller nådårspredikant.

Finsk beskrivning

viranhoitaja, kirkkoherranviran hoitaja

Källor

Ahlbäck, Olav (et al.) , Ordbok över Finlands svenska folkmål , Helsingfors: Forskningscentralen för inhemska språken 1982 , I.

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV (1864): I: § 114: 165 .