Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkopräst, kyrkoherde, kaplan.

Finsk beskrivning

kirkkoherra, kappalainen

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.