Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Med tillstånd och uteslutande rätt”, ensamrätt till och oavsett censuren beviljad rätt att offentliggöra och låta trycka enskilt skriftligt verk.

Finsk beskrivning

”luvallisesti ja yksinoikeudella”

Lupa ja yksinoikeus saada julkistaa ja painaa yksittäisiä kirjallisia tuotteita.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 956. http://runeberg.org/nf/