Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spannmål som utdelas som understöd, till exempel åt avlidna professorers änkor och barn.

Finsk beskrivning

gratiaalivilja*, avustusvilja*, lahjaeläkevilja*

vilja, joka annettiin avustuksena esimerkiksi professorien laskille ja orvoille

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 140 (gratial).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/