Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Savolainen, Raimo , Keskusvirastolinnakkeista virastoarmeijaksi : nimenmuutoksista hallinnon purkamiseen 1917-1939. I: Suomen keskushallinnon historia 1809-1996, s. 663-701 , Helsinki: Edita 1996 .


P

Den offentliga organisering, som innefattade alla myndigheter och åtgärder som behövdes för att sköta transporten och distributionen av brev-, penning- och paketförsändelser, korsband, i vissa fall personer, sändande och mottagande av telegram, samt den statliga telefontrafiken. Verksamheten leddes och övervakades från 1927 av Post- och telegrafstyrelsen.