Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Förvaltningschema över centralförvaltningen 1923–1939 (skilda scheman för statsrådets kansli, utrikes-, justitie-, inrikes-, försvars-, finans-, undervisnings-, jordbruks-, handels och industri-, social- och kommunikations och allmänna arbetenas ministerium.) Tiihonen & Tiihonen 1984: 291–296 .