Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Glete, Jan , Swedish Naval Administration, 1521–1721 , Leiden: Brill 2010 .


U

Officersgrad i den svenska flottan. Underamiralen biträdde översteamiralen och senare riksamiralen. Den första ständiga underamiralen tillsattes 1575. Ämbetet upphörde 1619.