Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Björklund, Annika , Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare. Om några lantliga yrkesgrupper i historiska svenska städer. I: Geografiska notiser. Tidskrift för Geografilärarnas riksförening, Sverige. 2:2008 . http://www.geografitorget.se/gn/nr/2008/bil/2-03.pdf


S

Person med uppdrag att valla stadsbefolkningens boskap och att till exempel se till att beteshagarna hölls i gott skick och att gärdesgårdarna var hela. Stadsherdar fanns till exempel i Helsingfors under senare delen av 1600-talet.