Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person med uppdrag att valla stadsbefolkningens boskap och att till exempel se till att beteshagarna hölls i gott skick och att gärdesgårdarna var hela. Stadsherdar fanns till exempel i Helsingfors under senare delen av 1600-talet.

Finsk beskrivning

kaupunginpaimen

Källor

Björklund, Annika , Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare. Om några lantliga yrkesgrupper i historiska svenska städer. I: Geografiska notiser. Tidskrift för Geografilärarnas riksförening, Sverige. 2:2008 , 80–81. http://www.geografitorget.se/gn/nr/2008/bil/2-03.pdf

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 896 (herde).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1600-tal–?