Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fängelse hållet av stad.

Finsk beskrivning

kaupunginvankila

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal–?