Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhus i Viborg grundat av kejsarinnan Elisabeth 1758,ursprungligen för fattiga sjuka och för sjuka fångar. Det utvidgades 1787 till ett lant- och stadshospital under ledning av en landskapskirurg.

Finsk beskrivning

Viipurin maalaissairaala*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1758–1787