Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på av kronan underhållet sjukhus i Viborg 1787–1797 under ståthållarskapsperioden. Hospitalet lydde under Allmänna försörjskollegiet.

Finsk beskrivning

maa- ja kaupunkihospitaali

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk