Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Gunnarsson, Maria & Erik Gunnarsson , Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer , Uppsala: Bild & Kultur 1999 .


H

Titel för köpman eller hantverkare som levererade varor till ett kungligt hushåll. Titeln började användas i början av 1700-talet. Tidigare användes titeln ”konungens köpman”, och därefter började leverantörerna sätta ”Kunglig Maj:t” före sin yrkestitel. Under Karl IV Johans regering blev diplomet avgiftsbelagt. Inkomsterna tillföll hovstatens gratialkassa.