Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Styffe, C.G. , Samling af instructioner för högre och lägre tjenstemän vid Landtregeringen i Sverige och Finland 1852 .