Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Stjernman, A.A. , von , Alla Riksdagars och Mötens Besluth m.m. Bihang 1743 .