Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet_2/hallintovv_kanslerit.htm


V

Titel för högre ämbets- eller tjänsteman vid universitet och inom andliga eller världsliga ordnar. Vice kanslern ersatte den ordinarie högsta styresmannen vid dennes förfall. Under 1700-talet och autonomin skötte vice kanslern i praktiken kanslerns ämbetsuppgifter då kanslersämbetet i regel innehades av rikets tronföljare.