Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för högre ämbets- eller tjänsteman vid universitet och inom andliga eller världsliga ordnar. Vice kanslern ersatte den ordinarie högsta styresmannen vid dennes förfall. Under 1700-talet och autonomin skötte vice kanslern i praktiken kanslerns ämbetsuppgifter då kanslersämbetet i regel innehades av rikets tronföljare.

Finsk beskrivning

varakansleri, sijaiskansleri

Tiettyjen ylempien virkamiesten tai toimenhaltijoiden nimike yliopistolla tai erilaisissa veljeskunnissa.

Källor

Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet_2/hallintovv_kanslerit.htm

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 226.

Andra språk

Tyska kanzeler
Dåtida finska sijaiskansleri/kanslerin sijainen

Synonymer

vicekansler