Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ställföreträdare för universitetskansler, ursprungligen för kanslern vid Kungliga Akademin i Åbo.

Finsk beskrivning

prokansleri, varakansleri

alun perin Turun Kuninkaallisen Akatemian kanlerin sijaisen nimitys

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 225.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 260.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II. 734.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

1625–?