Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden förekom det att kommendanter i Viborgs kommendantskap hade som biträde en vicekommendant som även kunde utföra en lantkommissaries uppgifter.

Finsk beskrivning

varakomendantti

Källor

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 246.

Andra språk

Tyska Vicekommandant