Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Thyselius, P.E. , Handlingar till Sveriges reformations- och kyrkohistoria under konung Gustaf I. 1, 2 1841–1845 .