Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Stjernman, A.A. , von , Alla Riksdagars och Mötens Besluth m.m. 1-3 1728–1733 .