Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tidigmoderna konkurser, http://www.tidigmodernakonkurser.se


Ö

Befattningshavare inom polisväsendet. Överprofosstiteln ersattes 1850 med kommissarietiteln.