Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Peltonen, Martti , Ilmasotakoulun historia 1918-1980 , [Kauhava]: Ilmasotakoulun kilta 1993 .


F

Finska flygvapnets utbildningsenhet i Kauhava, verkade fram till 1937 under namnet Flygskolan.
Militär läroanstalt för flygvapnet, grundad 1924 när Flygbataljonen bytte namn till Flygskolan. Skolan flyttade 1929 till Kauhava. I samband med en organisationsförändring inom luftstridskrafterna bytte Flygskolan 1938 namn till Flygkrigsskolan.