Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär läroanstalt för flygvapnet, grundad 1924 när Flygbataljonen bytte namn till Flygskolan. Skolan flyttade 1929 till Kauhava. I samband med en organisationsförändring inom luftstridskrafterna bytte Flygskolan 1938 namn till Flygkrigsskolan.

Finsk beskrivning

Ilmailukoulu

Sittemmin Ilmasotakoulu, nykyisin Lentosotakoulu.

Källor

Peltonen, Martti , Ilmasotakoulun historia 1918-1980 , [Kauhava]: Ilmasotakoulun kilta 1993 .