Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär läroanstalt för flygvapnet, grundad den 19 mars 1919 i Sandhamn som en efterträdare till den flygskola som grundats 1918 i Åbo. Flygbataljonen bytte 1924 namn till Flygskolan.

Finsk beskrivning

Lentopataljoona

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Nikunen, Heikki (et al.) , Suomen ilmasodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2011 .

Andra språk

Inga termer på andra språk