Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Flyglinje med eller för postbefordran. Flygpostlinjer infördes på 1930-talet genom att postverket ingick avtal med flygbolag. De första flygpostrutterna gick mellan Helsingfors och Stockholm samt Helsingfors och Tallinn. Senare inrättades även flygpostlinjer inom landet.

Finsk beskrivning

lentopostilinja

lentoreitti, jolla kuljetettiin postia

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , X (1936): 384 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII (1913): 917 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska ilmapostilinja, ilmalaivalinja

Synonymer

flygpostrutt
luftpostlinje
luftpostrutt