Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Formulae magistrales militares FMM : [lääkevalmisteet] , Helsinki: Puolustusministeriö, Valtioneuvosto 1936 .


F

Samling receptformler som utarbetades för den nya militärfarmakopén år 1920. Receptsamlingen utarbetades av en särskild kommitté, som arbetade vid sidan av militärfarmakopékommittén.