Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som driver aktie- och penninghandel.

Finsk beskrivning

agiotööri*; osake- ja rahakauppaa harjoittava henkilö

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

växelhandlare