Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dagsverksbonde. Hoveribonden innehade och brukade ett under större gård eller gods hörande hemman, mot ett visst antal dagsverken.

Finsk beskrivning

päivätyötalonpoika*, taksvärkkitalonpoika*

Päivätyötalonpojalla oli käytössäänsuuremman kartanon tai tiluksen alaisuuteen kuuluva maatila, jonka viljelyoikeuden vastineeksi hän teki päivätöitä päätilalle.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 200, 211.

Andra språk

Inga termer på andra språk