Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Yngre benämning på regementsombud.

Finsk beskrivning

sotilasasiamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk