Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gårdfarihandlare.

Finsk beskrivning

kulkukauppias

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bylteskrämare