Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bisittare i rådstuga som bl.a. för protokoll i civilmål.

Finsk beskrivning

siviiliasessori*

Raatihuoneen avustava lisäjäsen.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.

Andra språk

Inga termer på andra språk