Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en infanterisoldat beväpnad med en lätt flintlåsmusköt. Benämningen introducerades i Frankrike på 1680-talet men var inte i bruk i Sverige eller Finland.

Finsk beskrivning

fusilieeri; kevyellä musketilla varustettu jalkaväen sotilas

Nimitys otettiin käyttöön Ranskassa 1680-luvulla, mutta sitä ei käytetty Ruotsin tai Suomen armeijassa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk