Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronofjärdingsman.

Finsk beskrivning

kruununneljännesmies*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk