Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sköttes av en registrator.

Finsk beskrivning

anomuskirjelmä, hakemus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare