Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

alempi palveluskunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare