Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av kommun anställd geodet som utför praktiska mätningar av en jordytas form och storlek samt av jordens tyngdkraft och riktning i samband med uppgörandet av en karta eller en lantmäteriförrättning m.m.

Finsk beskrivning

kunnangeodeetti

Källor

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , II: 1696 (1963).

Andra språk

Inga termer på andra språk