Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande benämning på dag då lantmätare utförde mätningar för kartläggning eller skifte, och som från 1684 berättigade till dagtraktamente.

Finsk beskrivning

jakopäivä

päivä, jolloin maanmittari teki mittaukset kartoitusta tai maanjakoa varten

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 28 (Kungl. brev 17.11.1784).

Andra språk

Dåtida finska jakopäivä

Tid