Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1800-talet förekommande benämning på skogsallmänningarnas storskifte.

Finsk beskrivning

suuri uusjako*

yhteismetsän isojaosta 1800-luvulla käytetty nimitys

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 234.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Se vidare