Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skifte.

Finsk beskrivning

maanjako

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Andra språk

Inga termer på andra språk