Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som tas ut på varor och tjänster i alla produktionsled. I varje led får den skattskyldige dra av den moms han själv erlagt varför man således bara beskattar mervärdet. Sedermera kallas skatten mervärdesskatt.

Finsk beskrivning

liikevaihtovero

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

moms