Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsdirektören i Helsingfors (sedan 1934).

Finsk beskrivning

ylipormestari

Helsingin kaupunginjohtajan titteli

Källor

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Andra språk

Inga termer på andra språk