Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Geografiskt område för den civila förvaltningen som inte utgjorde ett härad. Området kunde vara detsamma som länsmanssocknen och den fiskaliska socknen (jordebokssocknen).

Finsk beskrivning

hallintopitäjä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk