Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på olika slag av förhörsorgan som uppställdes av de bägge stridande parterna under finska inbördeskriget 1918. Den vita sidans rannsakningskommittéer sammansattes vanligen av lokala skyddskårister och samarbetade med ståndsrätterna och senare med domstolarna för statsförbrytelser.

Finsk beskrivning

tutkintolautakunta, tutkintokomitea

Källor

Tikka, Marko , Kenttäoikeudet : välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918 , 1238-3503; 90 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 , 17, 128.