Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försvarsmaktens mobiliseringsplan som togs i bruk under åren 1932–1934. Målet med territorialorganisationen var att försnabba uppställandet av fältarmén samt frigöra allt fler truppenheter till att verka som täcktrupper. Förvaltningsmässigt delades Finland in i 9 militärlän och 26 militärdistrikt, som vid en eventuell mobilisering fick till uppgift att ställa upp själva fältarmén. Med territorialorganisationen blev skyddskårsorganisationen en central del av mobiliseringsväsendet.

Finsk beskrivning

aluejärjestelmä

Källor

Selén, Kari , Sarkatakkien maa : Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918-1944 , Helsinki: WSOY 2001 , 408-409.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

territorialsystemet